Matematika 6, SU1
  • Matematika 6, SU1
  • Matematika 6, SU1
  • Matematika 6, SU1
  • Matematika 6, SU1
  • Matematika 6, SU1
  • Matematika 6, SU1

Matematika 6, SU1

Metodický materiál k 1. pracovnému zošitu autorov Zuzana a Peter Bero. Obsahuje výsledky a riešenia úloh doplnené didaktickými radami a postrehmi autorov.ObsahPočtové operácie s prirodzenými čísl
Viac info
  • Kód produktu: 0148
4,00€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Metodický materiál k 1. pracovnému zošitu autorov Zuzana a Peter Bero. Obsahuje výsledky a riešenia úloh doplnené didaktickými radami a postrehmi autorov.


Obsah

Počtové operácie s prirodzenými číslami    

Slovné úlohy    

Navzájom opačné operácie    

Poradie počtových výkonov a zátvorky    

Počítanie s približnými číslami    

Krížom - krážom

Deliteľnosť    

Násobok a deliteľ    

Kritériá deliteľnosti    

Prvočísla    

Krížom - krážom

Uhol    

Uhol    

Veľkosť uhla, odhad, meranie    

Veľkosť uhla, stupeň a minúta    

Operácie s uhlami    

Os uhla    

Priamy, pravý, ostrý a tupý uhol    

Uhly v trojuholníku    

Vrcholové a susedné uhly    

Krížom - krážom

Desatinné čísla    

Desatinné číslo    

Číselná os    

Porovnávanie a usporadúvanie    

Zaokrúhľovanie    

Sčítanie desatinných čísel    

Odčítanie desatinných čísel    

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel    

Slovné úlohy    

Násobenie a delenie desatinných čísel 10, 100, 1 000    

Násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom    

Násobenie desatinného čísla desatinným číslom