M6, Sprievodca učiteľa 1
 • M6, Sprievodca učiteľa 1
 • M6, Sprievodca učiteľa 1
 • M6, Sprievodca učiteľa 1
 • M6, Sprievodca učiteľa 1
 • M6, Sprievodca učiteľa 1
 • M6, Sprievodca učiteľa 1
Len pre školy

M6, Sprievodca učiteľa 1

Sprievodca učiteľa 1 je metodickým materiálom k 1. pracovnému zošitu z matematiky pre 6. ročník ZŠ. 

Učiteľ v ňom nájde výsledky a riešenia úloh, ako aj didaktické odporúčania a tipy od autorov - manželov Berovcov.

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0107
2,00€

Kúpou tohto produktu získate 2 vernostné body

Sprievodca učiteľa 1 je metodickým materiálom k 1. pracovnému zošitu z matematiky pre 6. ročník od autorskej dvojice Zuzana a Peter Berovci

Sprievodca učiteľa 1 obsahuje výsledky a riešenia úloh z pracovného zošita, ktoré sú doplnené aj o didaktické rady a tipy od autorov, ktorí majú viac ako 30-ročné skúsenosti s tvorbou učebníc a učebných textov.

Obsah Matematika 6, Sprievodca učiteľa 1

Počtové operácie s prirodzenými číslami    

 • Slovné úlohy    
 • Navzájom opačné operácie    
 • Poradie počtových výkonov a zátvorky    
 • Počítanie s približnými číslami    
 • Krížom - krážom

Deliteľnosť    

 • Násobok a deliteľ    
 • Kritériá deliteľnosti    
 • Prvočísla    
 • Krížom - krážom

Uhol    

 • Uhol    
 • Veľkosť uhla, odhad, meranie    
 • Veľkosť uhla, stupeň a minúta    
 • Operácie s uhlami    
 • Os uhla    
 • Priamy, pravý, ostrý a tupý uhol    
 • Uhly v trojuholníku    
 • Vrcholové a susedné uhly    
 • Krížom - krážom

Desatinné čísla    

 • Desatinné číslo    
 • Číselná os    
 • Porovnávanie a usporadúvanie    
 • Zaokrúhľovanie    
 • Sčítanie desatinných čísel    
 • Odčítanie desatinných čísel    
 • Sčítanie a odčítanie desatinných čísel    
 • Slovné úlohy    
 • Násobenie a delenie desatinných čísel 10, 100, 1 000    
 • Násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom    
 • Násobenie desatinného čísla desatinným číslom