Matematika 5, SU1
 • Matematika 5, SU1
 • Matematika 5, SU1
 • Matematika 5, SU1
 • Matematika 5, SU1
 • Matematika 5, SU1
 • Matematika 5, SU1

Matematika 5, SU1

Sprievodca učiteľa 1 je metodickým materiálom k 1. pracovnému zošitu z matematiky pre 5. ročník. 

Učiteľ v ňom nájde výsledky a riešenia úloh, ako aj didaktické odporúčania a tipy od autorov - manželov Berovcov.

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0146
4,00€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Sprievodca učiteľa 1 je metodickým materiálom k 1. pracovnému zošitu z matematiky pre 5. ročník od autorskej dvojice Zuzana a Peter Berovci

Sprievodca učiteľa 1 obsahuje výsledky a riešenia úloh z pracovného zošita, ktoré sú doplnené aj o didaktické rady a postrehy autorov, ktorí majú viac ako 30-ročné skúsenosti s tvorbou učebníc a učebných textov.

Obsah Sprievodca učiteľa 1

Prirodzené čísla

 • Čítanie a písanie prirodzených čísel    
 • Rozklad čísla    
 • Párne a nepárne čísla    
 • Prirodzené čísla    
 • Porovnávanie a usporadúvanie prirodzených čísel    
 • Číselná os    
 • Odhad    
 • Zaokrúhľovanie    
 • Rímske číslice    
 • Tabuľky, diagramy, mapy, schémy    
 • Krížom - krážom

Rysovanie

 • Telesá    
 • Trojuholník a štvoruholník    
 • Kružnica a kruh    
 • Kolmice a rovnobežky    
 • Rysovanie kolmíc a rovnobežiek    
 • Telesá z kociek    
 • Geometrické útvary v sieti    
 • Krížom - krážom

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel

 • Sčítanie a odčítanie spamäti    
 • Písomné sčítanie a odčítanie    
 • Porovnávanie rozdielom    
 • Sčítanie a odčítanie na kalkulačke    
 • Iné čísla ako prirodzené    
 • Krížom - krážom

Súmernosť v rovine

 • Symetria    
 • Osová súmernosť    
 • Stredová súmernosť    
 • Krížom - krážom