Akcia NAKUPUJ ŠIKOVNE trvá od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024. Objednajte si učebnice a pracovné zošity za najvýhodnejšie ceny!
Kamarátka násobilka (Nakupuj šikovne)
 • Kamarátka násobilka (Nakupuj šikovne)
 • Kamarátka násobilka (Nakupuj šikovne)
 • Kamarátka násobilka (Nakupuj šikovne)
 • Kamarátka násobilka (Nakupuj šikovne)
 • Kamarátka násobilka (Nakupuj šikovne)
 • Kamarátka násobilka (Nakupuj šikovne)
 • Kamarátka násobilka (Nakupuj šikovne)
Nakupuj šikovne

Kamarátka násobilka (Nakupuj šikovne)

 

Akciová cena platí od 1. 4. do 30. 4. 2024
Možno použiť príspevok MŠ
 
 
 
 
 
Pracovný zošit bol zaradený medzi Najkrajšie knihy Slovenska 2017 a získal cenu MŠVVaŠ za učebnicu.
 
Viac info
 • Kód produktu: 0135
3,50€ 4,00€

Kúpou tohto produktu získate 3 vernostné body
Množstvo

Násobeniedelenie v obore do 100 sa môže naučiť každý žiak základnej školy. Predpokladom jeho úspešného zvládnutia je dostatočne bohatá osobná skúsenosť s každým spojom. Potrebuje ich zautomatizovať. Jednoducho povedané – čím viackrát žiak použije niektorý spoj, tým viac rastie pravdepodobnosť, že si ho zapamätá. Preto by mal byť tento pracovný zošit súčasťou matematickej výbavy každého tretiaka. Bez ohľadu na to, aké pracovné zošity používa na hodinách matematiky. Jeho cieľom je poskytnúť žiakom dostatok rôznorodých situácií a úloh, v ktorých majú možnosť postupne zvládnuť spoje násobenia a delenia do 100. Tak, aby sa pre nich stali zautomatizovanou zručnosťou, o ktorú sa môžu oprieť pri zložitejších počtových operáciách vo vyšších ročníkoch.

Pracovný zošit  je spracovaný podľa požiadaviek iŠVP.  

Je rozdelený do desiatich kapitol. Prvých deväť sa venuje postupne spojom násobenia a delenia dvomi, tromi, štyrmi... desiatimi a desiata kapitola ponúka komplexné opakovanie celej násobilky a delilky. Každá kapitola má rovnakú štruktúru:

-          spoje násobenia,

-          slovné úlohy na násobenie,

-          spoje delenia,

-          slovné úlohy na delenie,

-          testová strana.

Úlohy v pracovnom zošite sú veľmi pestré: stĺpčeky, reťazovky, doplňovačky, hádanky, tajničky, hlavolamy, tabuľky, grafy...  

Grafické spracovanie je veselé, farebné a hravé, ale na druhej strane presne štruktúrované a prehľadné.  

Aj tento pracovný zošit podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Je vytvorený tak, aby ho mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berie do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky). Používa jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.  

 

Obsah pracovného zošita Kamarátka násobilka

Násobenie a delenie číslom 2

Násobenie a delenie číslom 3

Násobenie a delenie číslom 4

Násobenie a delenie číslom 5

Násobenie a delenie číslom 6

Násobenie a delenie číslom 7

Násobenie a delenie číslom 8

Násobenie a delenie číslom 9

Násobenie a delenie číslom 10

Krížom-krážom násobením a delením

 

MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku.

Kamarátka násobilka získala Cenu MŠVVaŠ SR v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2017.