Učíme sa doma ZŠ


Prístup ku všetkým svojim videám nám dali:
Jana Pallová a Peter Pallohttps://www.youtube.com/playlist?list=PLyB1n_kxEgEt45z7T_8mhyjVh1XXMYX8O Nájdete tu aj video o tom, ako organizovať webinár pre triedu.
Valdemar Švábenský: https://elea.skhttps://www.datakabinet.sk/sk/Vzdelavacie-materialy/contentInd/1.html?author=Mgr.+Valdemar+%u0160v%u00e1bensk%u00fd
Juraj Pecháčwww.youtube.com/jpechac Nájdete tu videá o programovaní, matematike, šachu, návody na používanie edupage, smartbooks.
Marta Izsof: https://youtube.com/channel/UCI1hWDoRg9moL_vxf8nmkKA Nájdete tu vysvetľujúce videá pre II. stupeň základnej školy.
Tomáš Mikulovský: https://www.youtube.com/watch?v=meXqX7eBwvs

Silvia Bodláková: https://www.youtube.com/channel/UCyVT8s6EhbZkd9JsMnxcjJA/videos?view_as=public

Zaujímavé a praktické činnosti nájdete na: https://unasdoma.online
Všetkým veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa aj na vaše videá. Čím viac ich tu budeme mať, tým viac detí má šancu pochopiť čo počítajú a skamarátiť sa s matematikou. Nedajte sa odradiť tým, že video na danú tému tu už je. Budeme radi, ak ich bude viac - každý z nás má iný spôsob vysvetľovania a zväčšujeme tým šancu, že si každé dieťa nájde toho „svojho” učiteľa.

2. ročník

Algoritmus písomného sčítania bez prechodu cez desať (ĽD), Algoritmus písomného sčítania s prechodom cez desať (ĽD), Algoritmus písomného odčítania bez prechodu cez desať (ĽD), Algoritmus písomného odčítania s prechodom cez desať (ĽD), Algoritmus písomného sčítania a odčítania - opakovanie (ĽD)


3. ročník

Násobilka v obore do 6 - hra (ĽD), Násobilka siedmimi (ĽD), Delilka ôsmimi (ĽD), Násobilka deviatimi (ĽD), Počítanie so zátvorkami (ĽD), Telesá z kociek a ich plány 1 (ĽD), Telesá z kociek a ich plány 2 (ĽD)


4. ročník

Sčítanie vedľa seba s prechodom (JP a PP), Sčítanie vedľa seba bez prechodu (JP a PP), Písomné sčítanie s prechodom algoritmus (JP a PP), Písomné sčítanie bez prechodu algoritmus (JP a PP),  Odčítanie vedľa seba s prechodom (JP a PP), Písomné odčítanie s prechodom (JP a PP), Odčítanie vedľa seba bez prechodu (JP a PP), Písomné odčítanie bez prechodu (JP a PP), Algoritmus písomného sčítania 3 a 4-ciferných čísel (ĽD), Algoritmus písomného odčítania 3 a 4-ciferných čísel (ĽD).


5. ročník

Písomné násobenie jednociferným číslom (ZB), Písomné násobenie viacciferným číslom (ZB), Algoritmus delenia jednociferným deliteľom (AR), Algoritmus delenia level 3 (AR), Delenie jednociferným deliteľom (ZB)


6. ročník

Deliteľnosť a prvočísla (Elea)

7. ročník
Zložená trojčlenka (ĽZ)

8. ročník
Obsah pravouhlého trojuholníka (ĽZ), Obsah trojuholníka (ĽZ), Trojuholník - chýbajúce dĺžky strán a výšok z obsahu (ĽZ), Obsah rovnobežníka a trojuholníka (ĽZ), Obsah rovnobežníka, lichobežníka a trojuholníka (ĽZ)


9. ročník

Priesečníky grafu lineárnej funkcie s osami (ĽZ), Rovnica lineárnej funkcie (ĽZ), Konštantná funkcia (ĽZ), Vlastnosti lineárnej funkcie (ĽZ), Bod ležiaci na grafe lineárnej funkcie (ĽZ), Chýbajúca súradnica (ĽZ), Je to funkcia? (ĽZ), Definičný obor a obor hodnôt (ĽZ), Graf lineárnej funkcie (ĽZ), Znázornenie grafu pomocou Px a Py (ĽZ), Rozmery podobných útvarov (ĽZ), Rovnice 1 (ĽZ), Rovnice 2 (ĽZ), Podobnosť trojuholníkov (ĽZ), Počet riešení lineárnej rovnice (ĽZ), Výpočet chýbajúcich dĺžok strán v podobných trojuholníkoch (ĽZ).
Vysvetlivky:
ĽD - Ľubica Demčáková
ZB - Zuzana Berová
JP a PP - Jana Pallová a Peter Pallo
AR - Andrea Repáková
ĽZ - Ľubomíra Zichová