Učíme sa doma G a SŠ


Ponuka videí od Valdemara Švábenského:

https://elea.sk                                                                                                                             

https://www.datakabinet.sk/sk/Vzdelavacie-materialy/contentInd/1.html?author=Mgr.+Valdemar+%u0160v%u00e1bensk%u00fd Ponuka videí od Dany Kozákovej:

Planimetria

Pytagorova a Euklidove vety

 


Ponuka videí od Tomáša Mikulovskéhohttps://www.youtube.com/watch?v=meXqX7eBwvs