Matematika 9, SU2
  • Matematika 9, SU2
  • Matematika 9, SU2
  • Matematika 9, SU2
  • Matematika 9, SU2
  • Matematika 9, SU2
  • Matematika 9, SU2

Matematika 9, SU2

TVVP 9. ročník

  • - Kód produktu: 0155
  • - Dostupnosť: na sklade
4,00€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Metodický materiál k 2. pracovnému zošitu autorov Zuzana a Peter Bero. Obsahuje výsledky a riešenia úloh doplnené didaktickými radami a postrehmi autorov.


Obsah 2. zošita  

Lineárne rovnice a nerovnice   

Slovné úlohy, ktoré vedú k lineárnej nerovnici   

Lomený výraz   

Lineárna rovnica s neznámou v menovateli    

Projekt: Hľadá sa naj    

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Povrch a objem telies   

Jednotky   

Povrch a objem hranola   

Povrch a objem valca   

Povrch a objem ihlana   

Povrch a objem kužeľa   

Povrch a objem gule   

Riešenie úloh z praxe    

Projekt: Keby bola naša Zem kockatá    

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Funkcie   

Pravouhlá (karteziánska) sústava súradníc   

Funkčná závislosť medzi veličinami   

Graf funkcie    

Definičný obor, obor hodnôt funkcie   

Lineárna funkcia    

Nepriama úmernosť    

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Podobnosť trojuholníkov   

Podobnosť geometrických útvarov   

Pomer podobnosti   

Podobnosť trojuholníkov   

Projekt: ZVäčši si obrázok    

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Štatistika   

Postup pri štatistickom prieskume   

Intepretácia štatistických údajov

Krížom-krážom svetom a matematikou

Čo je najdôležitejšie?