M9, Sprievodca učiteľa 1
  • M9, Sprievodca učiteľa 1
  • M9, Sprievodca učiteľa 1
  • M9, Sprievodca učiteľa 1
  • M9, Sprievodca učiteľa 1
  • M9, Sprievodca učiteľa 1
  • M9, Sprievodca učiteľa 1

M9, Sprievodca učiteľa 1

URČENÉ LEN PRE ŠKOLY

TVVP 9. ročník


  • - Kód produktu: 0113
  • - Dostupnosť: na sklade
2,00€

Kúpou tohto produktu získate 2 vernostné body

Metodický materiál k 1. pracovnému zošitu autorov Zuzana a Peter Bero. Obsahuje výsledky a riešenia úloh doplnené didaktickými radami a postrehmi autorov.


Obsah 1. zošita

Mocniny a odmocniny   

Mocnina a odmocnina   

Druhá a tretia mocnina a odmocnina   

Mocniny čísla 10   

Zápis čísel v tvare a.10n      

Predpony a ich súvis s mocninami    

Projekt: Obsah štvorca    

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Pytagorova veta    

Pytagorova veta okolo nás    

Projekt: Pytagorejské čísla    

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Lineárne rovnice a nerovnice   

Rovnice   

Ekvivalentné úpravy rovníc    

Skúška správnosti   

Riešenie rovníc   

Vyjadrenie premennej zo vzorca   

Slovné úlohy, ktoré vedú k lineárnej rovnici    

Slovné úlohy o rovnomernom pohybe    

Slovné úlohy na spoločnú prácu   

Riešenie lineárnych nerovníc