Konferencia R・A・UAj tento rok sme sa rozhodli nechať našu konferenciu v online priestore. Chýbali nám osobné stretnutia, objatia a rozhovory, ale aspoň čiastočne sme si to vynahradili "klebetením v chate" počas jednotlivých prednáškových dní. 


A ako vám s nami bolo?
Celá konferencia bola super, oceňujem veľké úsilie, ktoré ste vynaložili na toto podujatie plné pohody, odbornosti, inšpirácií. Gratulujem a nech sa vám darí aj ďalej takto jemne, nenásilne posúvať našich učiteľov.
Bol to úžasný týždeň. Ja som v reálnom čase stihla iba piatok, ale nenechala som si ujsť ani jeden deň.
Každý deň som mala možnosť počúvať. Je super, že je to online. Na konferenciu by som isto cestovať nemohla. Veľká vďaka, bolo to výborné.
Prajem Vám ďalej neutíchajúci elán, pomáhate nám.
Je skvelé, že ste on-line. Takto sa na vás môžu pozrieť a nechať sa inšpirovať viacerí. A záznamy sú k dispozícii kedykoľvek. Ráno sa mi do práce kráča veselšie...pri počúvaní podcastu. Ďakujem a držím palce!


Záznamy prednášok

môžete nájsť na FB LiberaTerra a na Youtube kanáli LiberaTerra.Prednášali nám:


Zuzana Berová: Cesta k samostatnosti
Priviesť deti k samostatnosti môže byť krásne spoločné dobrodružstvo. Nechajte sa inšpirovať ukážkami z praxe a námetmi na rôzne aktivity.
Ľubica Demčáková: Činnostné učenie
Čo je to činnostné učenie? Ako učiť matematiku aktívne? Príspevok ponúka praktické tipy, inšpirácie a aktivity zamerané na rozvoj činnostného učenia v matematike na 1.stupni ZŠ.
Anna Jančová: Ako hodnotiť vnímavo a užitočne?
V prvom rade sa dozviete niečo o sebe a dúfame, že si odpoviete aj na otázky, ktoré ste si doteraz nepoložili. V druhom rade sa dozviete o rôznych spôsoboch hodnotenia, ich pozitívach aj negatívach.
Peter Bero: Rodinné oslavy, počítanie na prstoch a slovné úlohy (Genéza matematického myslenia)
Najdôležitejšie základy matematického myslenia sa tvoria už v predškolskom a mladšom školskom veku. Ukážem štyri módy matematického myslenia a vysvetlím ich vzájomné fungovanie. A samozrejme porozprávam o tom, ako to ovplyvňuje vyučovanie.
Jana Kontúrová: Mojich sedem dôvodov na optimizmus
Zdá sa mi, že dnes kritizujeme prakticky všetko a hneď, bez hlbšieho poznania. Viac si všímame negatíva ako pozitíva a pokrok - ten je nesporný - ako v metódach vyučovania, zapojení technológii či vo vybavení škôl. Ale akoby sme ho nechceli vidieť...
Marta Izsófová: Video ako súčasť učenia (sa) matematiky (Ako som sa stala matematickým youtuberom)
Z pôvodného zámeru pomôcť žiakom lepšie rozumieť matematike a lepšie počítať rôzne úlohy vznikol Youtube kanál s tisíckami odberateľov. Ako to celé vzniklo, kto za to môže a ako vlastne tie videá tvorím, o tom všetkom porozprávam v mojom príspevku.
Anna Chlupíková, Svetlana Síthová: Čo sa kuchtí na ministerstve? 
Chceme vysvetliť čo na MŠVVaŠ vlastne robíme a prečo sme do tejto práce išli. Porozprávame o zmenách zákonov a vyhlášok, ale aj o tom, ako to bude s prepadávaním žiakov. Ďalej základné informácie o tom, čo by sme chceli v školách zmeniť.
Zuzana Berová: Učebnice od Berovcov a Riadené Aktívne Učenie
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že naše učebnice a filozofia Riadeného Aktívneho Učenia vznikali nezávisle od seba. Ale "jedno v druhom jest" a ja vám ukážem, ako môžete učiť podľa Berovcov a byť R·A·U.
Vladimír Burjan: Kladivo alebo činka? (Úvahy o rôznych pojatiach školskej matematiky)
Prečo by sa žiaci mali učiť matematiku? Existuje na to mnoho rôznych (i protichodných) názorov. Mali by sme si však uvedomiť, že od odpovede na túto otázku závisí jednak výber konkrétneho učiva, jednak spôsob, ako ho budeme vyučovať. Ak si napríklad myslíme, že matematika je činka, ale väčšinu učiva tvoria skrutky, ktoré prezentujeme ako kladivá, dopúšťame sa metodickej chyby.
Peter Bero: Čo (sa) učiť?
Večná otázka, na ktorú musíme aktuálne hľadať odpoveď. V skutočnosti je odpovedí veľa. Len ktorá je tá správna? Alebo všetky?

Who is who


Peter Bero


Vyštudoval matematiku a fyziku na PF UK. Učil na gymnáziu, prednášal na EF STU a FMFI UK v Bratislave. Doktorát získal z teórie čísel na Univerzite Komenského. PhD získal z teórie vyučovania na Karlovej Univerzite v Prahe a docentúru obhájil z teórie vyučovania na Univerzite Komenského. Prednášal na univerzitách v Rakúsku, Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Česku, Kanade a Anglicku. Pôsobil na Bratislavskej opčnej burze ako viceprezident, v Prvej DDP Tatry – Sympatia ako podpredseda predstavenstva, v ČP Slovensko ako námestník GR, v Salve Group ako CEO, vo Finanzpartner ako generálny riaditeľ. Je autorom odborných článkov a monografií, učebníc pre základné, stredné a vysoké školy, didaktických materiálov a metodických príručiek, kníh pre učiteľov, rozprávok, kníh pre deti a mládež, filmových scenárov a rozhlasových hier. Je skvelý, vtipný a inšpiratívny rozprávač a jeho túžbou je odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti iným. Má dvoch úžasných synov, skvelú manželku a dve prekrásne vnučky.


Zuzana Berová


Vyštudovala matematiku a fyziku na FMFI UK v Bratislave. Učila na základnej škole, osemročnom gymnáziu a PF UK. Jej srdcovou záležitosťou vždy bolo projektové vyučovanie. Pracovala v spoločnosti Exam. Pôsobila v Prvej DDP Tatry – Sympatia a ako vedúca odboru vývoja sa podieľala na zmenách dôchodkového systému na Slovensku. Spolupracovala na prvom dávkovom pláne, ktorý vôbec na Slovensku vznikol. V spoločnosti LiberaTerra pôsobí ako partner a executive director. Je spoluautorkou filozofie R·A·U. Je autorkou desiatok učebníc a pracovných zošitov a metodických príručiek k nim, popularizačných článkov a vzdelávacích rozhlasových programov, odborných článkov a kníh pre učiteľov. Pomáhala a pomáha mnohým autorom pri tvorbe učebníc. Pracovný zošit Kamarátka násobilka, ktorého je spoluautorkou, získal Cenu MŠVVaŠ SR v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2017 a pracovný zošit Škola v prírode, ktorý vznikol pod jej odborným vedením, získal Cenu MŠVVaŠ SR v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2020. Ako lektorka viedla desiatky seminárov pre učiteľov. Prednášala na mnohých konferenciách na Slovensku a v Čechách. Istú časť svojej kariéry sa venovala imidžu a etikete. Neoddeliteľnou súčasťou jej života bol vždy šport, najmä volejbal a plávanie. Pomáha iným vidieť, cítiť a žiť krásu života. Má úžasného syna, mačku a skvelého manžela. 


Vladimír Burjan


Vyštudoval matematiku (teória systémov) na MFF UK. Učil na gymnáziu. Prvý porevolučný minister školstva profesor Ladislav Kováč ho prizval do svojho ministerského tímu. Neskôr prijal ponuku z Výskumného ústavu pedagogického, aby tu založil a viedol skupinu merania výsledkov vzdelávania. Je jediným slovenským odborníkom, ktorý kedy pôsobil v medzinárodnom tíme pripravujúcom známe testy PISA. Absolvoval stáže vo Veľkej Británii a v Austrálii. Prednášal v USA, Kanade, Austrálii, Veľkej Británii, Španielsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Maďarsku, v Českej republike a na Slovensku. Založil firmu EXAM. Jedenásť rokov bol šéfredaktorom časopisu DOBRÁ ŠKOLA. Bol externým poradcom ministra školstva a jedným zo spoluautorov reformného dokumentu Učiace sa Slovensko. Je riaditeľom neziskovej organizácie DOBRÁ ŠKOLA. Pôsobí ako odborný konzultant pre viaceré organizácie vrátane magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Je autorom a spoluautorom 10 kníh, desiatok článkov a stoviek školských testov. Okrem pedagogiky a všetkého, čo súvisí so vzdelávaním, sa zaujíma o výtvarné umenie, klasickú hudbu, dejiny či filozofiu. Aj preto s manželkou Ľudkou veľa cestujú po kultúrnych a historických pamiatkach Európy. V lete 2018 sa v ňom nečakane rozhorela vášeň pre beh, ktorá ho neopúšťa ani o 4 600 kilometrov neskôr.


Ľubica Demčáková


Vyštudovala učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na PF UKF v Nitre. Rigoróznu prácu obhájila taktiež na PF UKF v Nitre. Učila v rôznych regiónoch, na rôznych typoch základných škôl v: Soli, Bratislave, Vranove nad Topľou, Žiline a Prešove. Je úspešnou absolventkou 5. ročníka Komenského inštitútu, finalistkou TOP 10 ocenenia Učiteľ Slovenska 2020 a zanietenou učiteľkou na prvom stupni ZŠ. Je autorkou odborných článkov, pracovných zošitov a metodických príručiek Škola v prírode a Šišidielko, lektorkou edukačnej pomôcky Aktívna matematika. Jej pracovný zošit Škola v prírode získal Cenu MŠVVaŠ SR v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2020. Je zvedavá, inšpiratívna, má podmanivý hlas a krásne spieva. Má dve fantastické dcéry a skvelého manžela.


Anna Chlupíková


Tvrdí o sebe, že je veľmi stará (nemá pravdu - poznáme ju) na to, aby ju niečo prekvapilo. Napriek tomu ju stále ľudia a veci nielen prekvapujú, ale aj nadchýnajú a motivujú. Celý život bola a je učiteľkou - v duši a srdci. Učila slovenský jazyk a hudobnú výchovu na základnej škole v Novákoch, kde pôsobila aj ako riaditeľka. Riadieľkou bola aj na Súkromnej základnej škole Felix v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka Odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl na MŠVVaŠ SR. Celý život sa neustále vzdeláva a svoje skúsenosti rada zdieľa s inými. Preto ju môžete stretnúť na školeniach, vzdelávaniach, seminároch a konferenciách. Aj ako poslucháčku, aj ako prednášajúcu. Stále verí, že svet môže byť krajší a lepší, ak si ho taký spoločne spravíme.


Marta Izsófová


Učila matematiku, fyziku a informatiku na Gymnáziu M. R. Štefánika, informatiku na Hotelovej akadémii v Šamoríne a matematiku, informatiku a anglický jazyk na ZŠ Mateja Bela v Šamoríne, kde v súčasnosti pôsobí aj ako zástupkyňa riaditeľa školy. Pracovala ako Marketing & account manager pre Core Computer s. r. o., Key account manager & office manager v Emab s. r. o. a ako lektor počítačových kurzov pre dospelých v Proper s. r. o Šamorín. Bola oficiálnou lektorkou Modernizácie výukového procesu pre Edulab, n. o. Bratislava, odbornou konzultantkou pre plánovanie vzdelávacích aktivít školy pri MPC Bratislava a moderátorkou odbornej sociálnej siete pre učiteľov na Slovensku - blueKiwi. Autorsky sa podieľala na tvorbe TVVP Matematika a informatika pre 5. - 9. ročník ZŠ pre Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o., na tvorbe testov z matematiky ISCED 2 pre NÚCEM Bratislava. V súčasnosti spolupracuje na tvorbe edukačných videí a pracovných listov a natáča edukačné videá pre EDU TV - MŠVVaŠ SR. Organizovala a prednášala na 1. a 2. konferencii Odborné sociálne siete blueKiwi. Prednášala na konferenciách Tablety vo vyučovaní - Medzinárodná konferencia Itapa 2014 - Future is today, Škola na dotyk LIVE 2 - Explain everything, Záverečná odborná konferencia k projektu Testovanie digitálnych učebníc Planéta vedomostí. Je kreatívnou autorkou Youtube kanálu Easy Maths a MartaIzsof, na ktorých uverejňuje matematické videá pre ZŠ a SŠ.


Anna Jančová


Vyštudovala ruský jazyk, hudobnú výchovu a anglický jazyk na PF UMB v Banskej Bystrici. Vyučovala jazyky na viacerých stredných a jazykových školách. Momentálne učí na Gymnáziu v Považskej Bystrici. Založila vlastnú jazykovú školu Enjoy School. Je absolventkou a mentorkou Komenského inštitútu. O svojich inovatívnych postupoch vo vyučovaní prednášala na Slovensku, v Slovinsku a Maďarsku. Za najväčší úspech v tejto oblasti považuje pozvanie na konferenciu IATEFL (Medzinárodná asociácia učiteľov angličtiny) do Liverpoolu v r oku 2019. Vedie semináre pre učiteľov a svoju FB stránku Anna Jančová, učiteľka angličtiny, ktorú sleduje takmer 1000 učiteľov. V roku 2020 sa dostala medzi Top 30 finalistov súťaže Učiteľ Slovenska. Venovala sa amatérskemu divadlu. Najviac si váži Cenu za ženský herecký výkon na Festivale v Srbsku v roku 2012. Práve vydáva svoju prvú knihu s názvom „Pomaličky“, ktorá je zbierkou jej postrehov o neobyčajných veciach v živote obyčajnej ženy a učiteľky. Má dve dospelé deti, psa a mačku. Jej vášňou sú momentálne príbehy a kráčanie.


Jana Kontúrová


Vyštudovala matematickú analýzu na MFF UK v Bratislave. Pracovala ako programátorka a ako informatička siete obchodných domov bola pri zavádzaní prvého čiarového kódu na Slovensku. V základnej škole v Bošanoch pracuje už 30 rokov, z toho posledných 14 rokov na pozícii riaditeľky školy. Počas tohto obdobia zrealizovala množstvo projektov, ktoré jej školu dostali do povedomia verejnosti. Snaží sa inšpirovať aj ostatných učiteľov a riaditeľov, aby sa neuzatvárali len v prostredí svojej školy s klasickými vzdelávacími metódami. V práci s ľuďmi je nepoučiteľný optimista s nastavením dôverovať a pochopiť. Pocit vnútornej slobody jej umožňuje prijímať rozhodnutia podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Je puntičkár, ale lieči sa. Má záľubu v cestovaní, navštívila 50 štátov sveta. Má dobrého manžela, 2 úspešných synov, šikovnú nevestu a krásnu vnučku Hanku.
Svetlana Síthová

Je špeciálna pedagogička, ktorá sa dlhodobo venuje deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a veľmi ich miluje. Má bohaté praktické skúsenosti, ktorá nadobudla v centre pre deti a rodiny, v špeciálnej materskej a základnej škole, ako aj v praktickej škole. Okrem toho v minulosti pôsobila na strednej odbornej škole, ako aj v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Prednášala na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde sa venovala odborom špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných štúdií v oblasti špeciálnej pedagogiky a vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami. Je víťazkou kategórie Mladý talent poradenstva. V roku 2020 bola finalistkou ocenenia Učiteľ Slovenska. Pôsobila v Štátnom pedagogickom ústave v pozícii vedúcej sekcie inkluzívneho vzdelávania, národnostných menšín a rozvoja vzdelávacieho systému. Viedla Odbor inkluzívneho vzdelávania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a aktuálne pracuje na komplexnej reforme poradenského systému. Podieľala sa na tvorbe Plánu obnovy a po jeho schválení bude mať zastrešovať implementáciu navrhovaných opatrení. Momentálne pôsobí ako štátnaj tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.