Matematika 4, pracovný zošit 2
  • Matematika 4, pracovný zošit 2
  • Matematika 4, pracovný zošit 2

Matematika 4, pracovný zošit 2

Do vypredania zásob

Neplatí akcia 15 + 1!

Ukážka  TVVP 4. ročník
  • - Kód produktu: 0104
  • - Dostupnosť: na sklade
1,90€ 2,90€

Kúpou tohto produktu získate 1 vernostný bod
Množstvo

Pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je súčasťou série troch pracovných zošitov pre 4. ročník ZŠ spracovaných podľa iŠVP platného od roku 2015. Zošity sú v novej grafickej a ilustračnej úprave, ktorá svojou sviežou farebnosťou a ilustráciami osloví deti. Ich jednoduchá a prehľadná štruktúra súčasne udrží pozornosť pri riešení úloh.  

Upozorňujeme, že tento pracovný zošit je v zhode s inovovaným ŠVP, t.j. predpokladá, že žiaci prebrali násobilku v 3. ročníku!  


Učebnicové strany, ktoré sú súčasťou pracovného zošita minimalizujú počet materiálov, s ktorými žiak na hodine a doma pracuje. Zároveň umožňujú aj prácu mimo predpísaného textu pracovného zošita.  

Všetky tri pracovné zošity podporujú Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky). Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.  

Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme od najjednoduchších až po zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Súčasťou textov sú projekty, jedna z najdôležitejších metód práce R.A.U.  

Pracovné zošity ponúkajú prepojenie na digitálny obsah dostupný na všetkých školách prostredníctvom kódov, ktoré sú priamo v pracovných zošitoch.  


Obsah Matematika 4, pracovný zošit 2

Opakujeme násobenie a delenie

Spoločné násobky

Poradie činiteľov

Počtové operácie a zátvorky

Koľkokrát

Priemer

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Projekt: Koľko je súčinov?

Delenie so zvyškom

Zlomky

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Triedenie podľa dvoch vlastností

Násobenie a delenie 10, 100, 1 000

Jednotky dĺžky, hmotnosti a času

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Projekt: Kreslenie pomáha počítať

Počítame o čítaní

Zdravá matematika

Delíme kocky

Delíme peniaze

Ako si splniť sen?

Finančný plán

Hľadanie systému

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Projekt: Bodky

Krížom - krážom školským rokom

Projekt: Šifrovanie


MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku.