Geometria 4
  • Geometria 4
  • Geometria 4

Geometria 4

Do vypredania zásob

Neplatí akcia 15 + 1!

Ukážka PZ   TVVP 4. ročník
  • - Kód produktu: 0095
  • - Dostupnosť: na sklade
1,90€ 2,80€

Kúpou tohto produktu získate 1 vernostný bod
Množstvo

Väčšina žiakov nemá kladný vzťah ku geometrii. Príčinou tohto javu nie ani tak veľká náročnosť geometrického učiva, ako fakt, že geometrii na I. stupni venujeme málo priestoru.  Deti tak nemajú možnosť získať pevné  základy geometrických zručností, ktoré stoja za úspešným zvládnutím geometrie vo vyšších ročníkoch. Preto by tento pracovný zošit mal byť povinnou súčasťou matematickej výbavy každého štvrtáka bez ohľadu na to, aké pracovné zošity na hodine používa.

Obľúbený pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je zameraný na rozvoj geometrických zručností žiakov. Je spracovaný podľa inovovaného ŠVP platného od roku 2015. Veku primeranou formou ponúka množstvo úloh podporujúcich dobré zvládnutie geometrie 4. ročníka a aj úlohy nad rámec iŠVP. Tak, aby bol skvelou prípravou pre hravé zvládnutie geometrie aj na II. stupni ZŠ.  

Súčasťou pracovného zošity sú aj testové strany, pomocou ktorých si môžu žiaci zábavnou formou overiť ako dobre zvládli preberané učivo.  

Zaradené projekty spájajú reálny svet so školským svetom a ukazujú deťom využitie nadobudnutých poznatkov. Popritom rozvíjajú ich zručnosti ako je napríklad práca v tíme, komunikácia, diskusia, argumentácia, prezentácia, práca s dátami.

Pracovný zošit podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a pri ktorom je učiteľ inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Je zostavený tak, aby ho mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentuje matematiku pre každého, môžu podľa neho pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti.  

Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...). Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.  

Môžete ho používať s akýmkoľvek pracovným zošitom alebo učebnicou matematiky.  


Obsah Matematika 4, geometria


Opakovanie

Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek

Násobok dĺžky úsečky

Trojuholník a štvoruholník

Projekt: Trojuholník a štvoruholník

Štvorec a obdĺžnik

Obvod

Obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika

Projekt: Obvod geometrických útvarov

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Kružnica a kruh

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Rysovanie trojuholníka

Rysovanie kolmíc

Rysovanie štvorca a obdĺžnika

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Krížom - krážom geometriou

Projekt: Plán môjho domu


MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku.