Matematika 3, pracovný zošit 2
  • Matematika 3, pracovný zošit 2
  • Matematika 3, pracovný zošit 2

Matematika 3, pracovný zošit 2

Ukážka   TVVP 3. ročníkZa každých 15 kusov jeden pracovný zošit zdarma!  

  • - Kód produktu: 0101
  • - Dostupnosť: na sklade
2,90€

Kúpou tohto produktu získate 2 vernostné body
Množstvo

Pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je súčasťou série troch pracovných zošitov pre 3. ročník ZŠ spracovaných podľa iŠVP platného od roku 2015. Zošity sú v novej grafickej a ilustračnej úprave, ktorá svojou sviežou farebnosťou a ilustráciami osloví deti. Ich jednoduchá a prehľadná štruktúra súčasne udrží pozornosť pri riešení úloh.  

Za každých 15 kusov jeden pracovný zošit zdarma!  

Učebnicové strany, ktoré sú súčasťou pracovného zošita minimalizujú počet materiálov, s ktorými žiak na hodine a doma pracuje. Zároveň umožňujú aj prácu mimo predpísaného textu pracovného zošita.  

Všetky tri pracovné zošity podporujú Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky). Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.  

Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme od najjednoduchších až po zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Súčasťou textov sú projekty, jedna z najdôležitejších metód práce R.A.U.  

Pracovné zošity ponúkajú prepojenie na digitálny obsah dostupný na všetkých školách prostredníctvom kódov, ktoré sú priamo v pracovných zošitoch.  


Obsah Matematika 3,  pracovný zošit 2

Násobilka a delilka tromi

Pravda - nepravda

Násobilka a delilka štyrmi

Milá žiačka, žiačik milý vyskúšaj si svoje sily!

Projekt: Hodiny, minúty a sekundy

Násobilka a delilka piatimi

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Pravda - nepravda

Násobilka a delilka šiestimi

Ako súvisí delenie s násobením

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily?

Čo sa môže stať?

Násobilka a delilka siedmimi

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Stĺpcový graf

Projekt: Moje stĺpcové grafy

Násobilka a delilka ôsmimi

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Projekt: Blší cirkus

Násobilka a delilka deviatimi

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Koľkokrát Násobilka a delilka desiatimi

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Kontrola delenia Krížom - krážom násobením a delením

Riešime slovné úlohy

Krížom - krážom násobením a delením

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Projekt: Delím, delíš, delíme na rovnaké časti

Krížom - krážom školským rokom


MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku.