Matematika 3, pracovný zošit 1
  • Matematika 3, pracovný zošit 1
  • Matematika 3, pracovný zošit 1

Matematika 3, pracovný zošit 1

Ukážka   TVVP 3. ročníkZa každých 15 kusov jeden pracovný zošit zdarma!

  • - Kód produktu: 0100
  • - Dostupnosť: na sklade
2,90€

Kúpou tohto produktu získate 2 vernostné body
Množstvo

Pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je súčasťou série troch pracovných zošitov pre 3. ročník ZŠ spracovaných podľa iŠVP platného od roku 2015. Zošity sú v novej grafickej a ilustračnej úprave, ktorá svojou sviežou farebnosťou a ilustráciami osloví deti. Ich jednoduchá a prehľadná štruktúra súčasne udrží pozornosť pri riešení úloh.  

Za každých 15 kusov jeden pracovný zošit zdarma!


Je súčasťou série troch pracovných zošitov, ktoré pokrývajú učivo 3. ročníka. Sú spracované podľa iŠVP platného od roku 2015.  

Učebnicové strany, ktoré sú súčasťou pracovného zošita minimalizujú počet materiálov, s ktorými žiak na hodine a doma pracuje. Zároveň umožňujú aj prácu mimo predpísaného textu pracovného zošita. Všetky tri pracovné zošity podporujú Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky). Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.

Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme od najjednoduchších až po zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Súčasťou textov sú projekty, jedna z najdôležitejších metód práce R.A.U.

Pracovné zošity ponúkajú prepojenie na digitálny obsah dostupný na všetkých školách prostredníctvom kódov, ktoré sú priamo v pracovných zošitoch.

 

Obsah Matematika 3,  pracovný zošit 1

Opakujeme zápis čísla v desiatkovej sústave

Opakujeme porovnávanie a usporiadanie

Opakujeme pripočítanie a odčítanie jednociferného čísla v obore do 100

Opakujeme sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel v obore do 100

Projekt: Magický štvorec

Tabuľky

Dvojciferné čísla

Trojciferné čísla

O troch kopcoch

Porovnávanie trojciferných čísel

Štvorciferné čísla

Usporiadanie a porovnávanie štvorciferných čísel

Zaokrúhľovanie

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Projekt: Naše osobnosti

Hľadanie systému

Projekt: Eurá a centy

Kreslilka

Násobilka v obore do 20

Delilka v obore do 20

Krížom - krážom násobilkou a delilkou v obore do 20

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Projekt: Od každého ku všetkým


MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku.