Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Úvod II. stupeň ZŠ 9. ročník Matematika 9, učebnica

Matematika 9, učebnica

Matematika 9, učebnica

 Ukážka     TVVP 9. ročník

Výsledky     Testy

Za každých 15 kusov jedna učebnica zdarma!

Kód: 0069
 
Dostupnosť: na sklade
Kúpou tohto produktu získate 3 body.
4,33 €3,90 €
Do košíka

Popis Matematika 9, učebnica

Obľúbená učebnica autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaná v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.

    

Za každých 15 kusov jedna učebnica zdarma!

 

Učebnica je napísaná tak, aby v nej žiak našiel prehľadne zhrnuté všetky pojmy, fakty a postupy, ktoré mu umožnia úspešne riešiť úlohy z učebnice a z pracovných zošitov. Obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité, aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede.  V každej kapitole sú zaradené úlohy, ktoré začleňujú do vyučovania prierezové témy a ktoré sú zamerané na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...

 

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).

 

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.              

 

Návrh TVVP pre 9. ročník v 4-hodinovej a 5-hodinovej dotácii.Obsah učebnice


Mocniny a odmocniny
    Mocnina a odmocnina
    Druhá a tretia mocnina a odmocnina
    Mocniny čísla 10
    Zápis čísel v tvare a.10n   
    Predpony a ich súvis s mocninami

Pytagorova veta
    Pravouhlý trojuholník

    Pytagorova veta

    Pytagorova veta okolo nás

Lineárne rovnice a nerovnice
    Rovnice
    Ekvivalentné úpravy rovníc
    Riešenie rovníc
    Vyjadrenie premennej zo vzorca
    Slovné úlohy, ktoré vedú k lineárnej rovnici
    Riešenie lineárnych nerovníc
    Slovné úlohy, ktoré vedú k lineárnej nerovnici
    Lomený výraz
    Lineárna rovnica s neznámou v menovateli

Povrch a objem telies
    Rotačný valec
    Povrch a objem valca
    Ihlan
    Povrch a objem ihlana
    Rotačný kužeľ
    Povrch a objem kužeľa
    Guľa
    Povrch a objem gule

Funkcie
    Pravouhlá (karteziánska) sústava súradníc
    Funkčná závislosť medzi veličinami
    Graf funkcie
    Lineárna funkcia

Podobnosť trojuholníkov
    Podobnosť geometrických útvarov
    Pomer podobnosti
    Podobnosť trojuholníkov
    Podobnosť v praxi

Štatistika
    Postup pri štatistickom prieskume
    Interpretácia štatistických údajov

    Náhodný výber

    Štatistické záludnosti

Krížom-krážom svetom a matematikou

počet strán: 80
ročník: 9.
typ materiálu: učebnica
veľkosť: B5

Súbory na stiahnutie

Názov Popis Odkaz Veľkosť Pridané
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR vydalo tejto učebnici odporúčaciu doložku. 5596991-od-m9u-2016.png 640.55 KB 24.08.2016

Súvisiace produkty

Matematika 9, pracovný zošit 1

Matematika 9, pracovný zošit 1

Ukážka     TVVP 9. ročník

  

Za každých 15 kusov jeden sprievodca učiteľa 1 zdarma!


3,- € 3,33 €
Matematika 9, pracovný zošit 2

Matematika 9, pracovný zošit 2

Ukážka     TVVP 9. ročník

 
Za každých 15 kusov jeden sprievodca učiteľa 2 zdarma!3,- € 3,33 €
Matematika 9, súbor

Matematika 9, súbor

Ukážka     TVVP 9. ročník

 
Za každých 15 kusov súborov jeden súbor zdarma!


 


9,50 € 10,60 €
Testovanie 9

Testovanie 9

Ukážka

 
Za každých 15 kusov jeden pracovný zošit zdarma!

 


 

4,90 € 5,44 €
Kontakt O nás Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov FAQ

Kontakt

O nás

Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

FAQ