Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Úvod II. stupeň ZŠ 8. ročník Matematika 8, učebnica

Matematika 8, učebnica

Matematika 8, učebnica

Ukážka     TVVP 8. ročník

Výsledky   TestyZa každých 15 kusov jedna učebnica zdarma!

 

 

 

 

Kód: 0063
 
Dostupnosť: jún 2018
Kúpou tohto produktu získate 3 body.
4,33 €3,90 €
Do košíka

Popis Matematika 8, učebnica

Obľúbená učebnica autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaná v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.

 

Za každých 15 kusov jedna učebnica zdarma!

 

Učebnica je napísaná tak, aby v nej žiak našiel prehľadne zhrnuté všetky pojmy, fakty a postupy, ktoré mu umožnia úspešne riešiť úlohy z učebnice a z pracovných zošitov. Obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité, aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede.  V každej kapitole sú zaradené úlohy, ktoré začleňujú do vyučovania prierezové témy a ktoré sú zamerané na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...

 

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).

 

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.

 

Návrh TVVP pre 8. ročník v 4-hodinovej a 5-hodinovej dotácii.Obsah učebnice


Kladné a záporné čísla
    Kladné a záporné čísla
    Číselná os, opačné čísla, absolútna hodnota
    Porovnávanie a usporadúvanie
    Súčet a rozdiel
    Súčin a podiel
    Krížom - krážom

Rovnobežník a lichobežník
    Obvod a obsah rovnobežníka
    Obsah trojuholníka
    Lichobežník
    Konštrukcia lichobežníka
    Obvod a obsah lichobežníka
    Krížom - krážom

Premenná, výraz, rovnica
    Číselný výraz
    Rôzne metódy riešenia slovných úloh
    Výraz s premennou
    Súčet a rozdiel
    Súčin a podiel
    Jednoduché vzorce
    Pravouhlá sústava súradníc
    Úmernosti a súradnicová sústava
    Krížom - krážom

Kružnica a kruh
    Kružnica a kruh
    Tetiva kružnice
    Vzájomná poloha priamky a kružnice
    Dĺžka kružnice, obvod kruhu
    Kružnicový oblúk
    Obsah kruhu
    Tálesova kružnica
    Krížom - krážom

Hranol
    Hranoly
    Povrch a objem hranola
    Krížom - krážom

Pravdepodobnosť
    Základné pojmy
    Porovnávanie pravdepodobností
    Relatívna početnosť udalosti
    Pravdepodobnosť udalosti
    Krížom - krážom

Štatistika
    Základné pojmy
    Grafy a diagramy
    Aritmetický priemer
    Krížom - krážom

počet strán: 80
ročník: 8.
typ materiálu: učebnica
veľkosť: B5

Súbory na stiahnutie

Názov Popis Odkaz Veľkosť Pridané
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR vydalo tejto učebnici odporúčaciu doložku. 5596956-od-m8u-2016.png 698.48 KB 24.08.2016

Súvisiace produkty

Matematika 8, pracovný zošit 1

Matematika 8, pracovný zošit 1

Ukážka     TVVP 8. ročník

Za každých 15 kusov jeden sprievodca učiteľa 1 zdarma!

Neplatí počas akcií.

 

3,- € 3,33 €
Matematika 8, pracovný zošit 2

Matematika 8, pracovný zošit 2

Ukážka     TVVP 8. ročník

 
Za každých 15 kusov jeden sprievodca učiteľa 2 zdarma!

 

3,- € 3,33 €
Kontakt O nás Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov FAQ

Kontakt

O nás

Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

FAQ