Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Úvod II. stupeň ZŠ 6. ročník Matematika 6, učebnica

Matematika 6, učebnica

Matematika 6, učebnica

Ukážka     TVVP 6. ročník 

Výsledky     Testy

Za každých 15 kusov jedna učebnica zdarma!

Kód: 0051
 
Dostupnosť: na sklade
Kúpou tohto produktu získate 3 body.
4,33 €3,90 €
Do košíka

Popis Matematika 6, učebnica

Obľúbená učebnica autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaná v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.


Za každých 15 kusov jedna učebnica zdarma!

 

Učebnica je napísaná tak, aby v nej žiak našiel prehľadne zhrnuté všetky pojmy, fakty a postupy, ktoré mu umožnia úspešne riešiť úlohy z učebnice a z pracovných zošitov. Obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité, aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede.  V každej kapitole sú zaradené úlohy, ktoré začleňujú do vyučovania prierezové témy a ktoré sú zamerané na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...

 

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).

 

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.

 

Výsledky úloh si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz Výsledky.

 

Návrh TVVP pre 6. ročník v 4-hodinovej a 5-hodinovej dotácii.

Návrh tematických testov pre 6. ročník.


Obsah učebnice


Počtové operácie s prirodzenými číslami
    Slovné úlohy
    Navzájom opačné operácie
    Poradie počtových výkonov a zátvorky
    Počítanie s približnými číslami
    Krížom - krážom

Deliteľnosť
    Násobok a deliteľ
    Kritériá deliteľnosti
    Prvočísla
    Krížom - krážom

Uhol
    Uhol
    Veľkosť uhla, odhad, meranie
    Veľkosť uhla, stupeň a minúta
    Operácie s uhlami
    Os uhla
    Priamy, pravý, ostrý a tupý uhol
    Uhly v trojuholníku
    Vrcholové a susedné uhly
    Krížom - krážom

Desatinné čísla
    Desatinné číslo
    Číselná os
    Porovnávanie a usporadúvanie
    Zaokrúhľovanie
    Sčítanie desatinných čísel
    Odčítanie desatinných čísel
    Sčítanie a odčítanie dessatinných čísel
    Slovné úlohy
    Násobenie a delenie desatinných čísel 10, 100, 1 000
    Násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom
    Násobenie desatinného čísla desatinným číslom
    Delenie desatinného čísla prirodzeným číslom
    Aritmetický priemer
    Delenie desatinného čísla desatinným číslom
    Keď sa delenie nekončí
    Krížom - krážom

Trojuholník
    Trojuholníková nerovnosť
    Vnútorné a vonkajšie uhly trojuholníka
    Výška trojuholníka
    Rozdelenie trojuholníkov podľa veľkosti strán
    Konštrukcia trojuholníka, vety o zhodnosti trojuholníkov
    Rovnoramenný trojuholník
    Rovnostranný trojuholník
    Krížom - krážom

Obsah obdĺžnika a štvorca   
    Keď štvorčeková sieť stačí
    Keď štvorčeková sieť nestačí
    Premeny jednotiek obsahu
    Obsah štvorca a obdĺžnika
    Obsah pravouhlého trojuholníka
    Krížom - krážom

Objem kocky a kvádra
    Objem kocky a kvádra
    Krížom - krážom

Kombinatorika
    Hľadanie systému
    Stratégia riešenia kombinatorických úloh
    Krížom - krážom

počet strán: 80
ročník: 6.
typ materiálu: učebnica
veľkosť: B5

Súbory na stiahnutie

Názov Popis Odkaz Veľkosť Pridané
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR vydalo tejto učebnici odporúčaciu doložku. 5596849-od-m6u-2016.png 639.07 KB 24.08.2016

Súvisiace produkty

Matematika 6, pracovný zošit 1

Matematika 6, pracovný zošit 1

Ukážka     TVVP 6. ročník

 

Za každých 15 kusov jeden sprievodca učiteľa 1 zdarma!

3,- € 3,33 €
Matematika 6, pracovný zošit 2

Matematika 6, pracovný zošit 2

Ukážka     TVVP 6. ročník

 
Za každých 15 kusov jeden sprievodca učiteľa 2 zdarma!

 


3,- € 3,33 €
Kontakt O nás Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov FAQ

Kontakt

O nás

Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

FAQ