Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Úvod II. stupeň ZŠ 5. ročník Matematika 5, učebnica

Matematika 5, učebnica

Matematika 5, učebnica

Ukážka     TVVP 5. ročník

Výsledky     Testy

 Za každých 15 kusov jedna učebnica zdarma!

Kód: 0045
 
Dostupnosť: na sklade
Kúpou tohto produktu získate 3 body.
4,33 €3,90 €
Do košíka

Popis Matematika 5, učebnica

Obľúbená učebnica autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaná v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.

 

Za každých 15 kusov jedna učebnica zdarma!

 

Učebnica je napísaná tak, aby v nej žiak našiel prehľadne zhrnuté všetky pojmy, fakty a postupy, ktoré mu umožnia úspešne riešiť úlohy z učebnice a z pracovných zošitov. Obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité, aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede.  V každej kapitole sú zaradené úlohy, ktoré začleňujú do vyučovania prierezové témy a ktoré sú zamerané na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...

 

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).

 

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.

 

Výsledky úloh si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz Výsledky.

 

Obsah 5. ročníka


Prirodzené čísla
    Čítanie a písanie prirodzených čísel
    Rozklad čísla
    Párne a nepárne čísla
    Prirodzené čísla
    Porovnávanie a usporadúvanie prirodzených čísel
    Číselná os
    Odhad
    Zaokrúhľovanie
    Rímske číslice
    Tabuľky, diagramy, mapy a schémy
    Krížom - krážom

Rysovanie
    Telesá
    Trojuholník a štvoruholník
    Kružnica a kruh
    Kolmice a rovnobežky
    Rysovanie kolmíc a rovnobežiek
    Telesá z kociek
    Geometrické útvary v sieti
    Krížom - krážom

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel
    Sčítanie a odčítanie spamäti
    Písomné sčítanie a odčítanie
    Porovnávanie rozdielom
    Sčítanie a odčítanie na kalkulačke
    Iné čísla ako prirodzené
    Krížom - krážom

Stredová a osová súmernosť
    Symetria
    Osová súmernosť
    Stredová súmernosť
    Krížom - krážom

Násobenie a delenie prirodzených čísel
    Násobenie spamäti do 100 mimo oboru násobilky
    Delenie spamäti do 100 mimo oboru násobillky
    Matematické operácie a zátvorky
    Delenie so zvyškom
    Násobenie spamäti
    Písomné násobenie
    Násobenie na kalkulačke
    Delenie spamäti
    Približné počítanie
    Delenie peňazí
    Algoritmus delenia
    Písomné delenie
    Delenie na kalkulačke
    Porovnávanie podielom
    Krížom - krážom

Meranie, obvod a obsah
    Meranie dĺžky úsečky
    Premena jednotiek dĺžky
    Obvod
    Obsah
    Krížom - krážom

Riešenie aplikačných úloh
    Práca s údajmi
    Pravdepodobnostné pozorovania
    Zaujímavé úlohy

počet strán: 80
ročník: 5.
typ materiálu: učebnica
veľkosť: B5

Súbory na stiahnutie

Názov Popis Odkaz Veľkosť Pridané
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR vydalo tejto učebnici odporúčaciu doložku. 5590951-od-m5u-2016.png 703.47 KB 24.08.2016

Súvisiace produkty

Matematika 5, pracovný zošit 1

Matematika 5, pracovný zošit 1

Ukážka     TVVP 5. ročník

 

Za každých 15 kusov jeden sprievodca učiteľa 1 zdarma!


3,- € 3,33 €
Matematika 5, pracovný zošit 2

Matematika 5, pracovný zošit 2

Ukážka     TVVP 5. ročník

 

 

 

 

Za každých 15 kusov jeden sprievodca učiteľa 2 zdarma!

3,- € 3,33 €
Kontakt O nás Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov FAQ

Kontakt

O nás

Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

FAQ