Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Úvod II. stupeň ZŠ 5. ročník Matematika 5, pracovný zošit 1 PLUS

Matematika 5, pracovný zošit 1 PLUS

Matematika 5, pracovný zošit 1 PLUS

LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB!

Ukážka     TVVP 5. ročník

 
Za každých 15 kusov jeden sprievodca učiteľa 1 zdarma!

 

Kód: 0126
 
Dostupnosť: na sklade
Kúpou tohto produktu získate 3 body.
3,41 €3,10 €
Do košíka

Popis Matematika 5, pracovný zošit 1 PLUS

Obľúbený pracovný zošit autorov Zuzana a Peter Bero doplnený o osem čistých strán, ktoré môžu žiaci použiť na osobné poznámky a pomocné výpočty. Výhodou takéhoto zošita je to, že žiaci nemusia nosiť zošit alebo papiere navyše.

 

Za každých 15 kusov jeden sprievodca učiteľa 1 zdarma!

 

Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité,  aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede.  V každej kapitole je zaradený projekt, ktorý začleňuje do vyučovania prierezové témy a  je zameraný na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...

 

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.

 

Výsledky úloh a didaktické inšpirácie nájdete v zošite Sprievodca učiteľa.

 

Návrh TVVP pre 5. ročník v 4-hodinovej a 5-hodinovej dotácii.


Obsah Matematika 5, 1. pracovný zošit


Prirodzené čísla
    Čítanie a písanie prirodzených čísel
    Rozklad čísla
    Párne a nepárne čísla
    Prirodzené čísla
    Porovnávanie a usporadúvanie
    Číselná os
    Odhad
    Zaokrúhľovanie
    Rímske číslice

    projekt: Dopravné nehody

Rysovanie
    Bod, úsečka, priamka

    Telesá
    Trojuholník, štvoruholník
    Kružnica a kruh
    Kolmice a rovnobežky
    Telesá z kociek
    Geometrické útvary v štvorcovej sieti
    Projekt: Priamky

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel
    Sčítanie a odčítanie spamäti
    Písomné sčítanie a odčítanie
    Porovnávanie rozdielom

    Cestovanie vesmírom
    Sčítanie a odčítanie na kalkulačke
    Iné čísla ako prirodzené
    Krížom - krážom sčítaním a odčítaním

    Projekt: Demografia Slovenskej republiky

Súmernosť v rovine
    Symetria
    Osová súmernosť
    Stredová súmernosť
    Krížom - krážom súmernosťami

    Projekt: Zrkadlenie

Kontakt O nás Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov FAQ

Kontakt

O nás

Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

FAQ