Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Úvod II. stupeň ZŠ 5. ročník Matematika 5, munkafüzet 2

Matematika 5, munkafüzet 2

Matematika 5, munkafüzet 2

TVVP 5. ročník

 

 

 

 

Za každých 15 kusov jeden sprievodca učiteľa 2 zdarma!

Kód: 0130
 
Dostupnosť: na sklade
Kúpou tohto produktu získate 3 body.
3,33 €3,- €
Do košíka

Popis Matematika 5, munkafüzet 2

Obľúbený pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaný v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.

 

Za každých 15 kusov jeden sprievodca učiteľa 2 zdarma!

 

Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité,  aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede.  V každej kapitole je zaradený projekt, ktorý začleňuje do vyučovania prierezové témy a  je zameraný na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...

 

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).

 

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.

 

Výsledky úloh a didaktické inšpirácie nájdete v zošite Sprievodca učiteľa

 

Obsah Matematika 5, 2. pracovný zošit

 

Násobenie a delenie prirodzených čísel

     Násobenie spamäti do 100 mimo oboru násobilky

     Delenie spamäti do 100 mimo oboru násobilky

     Matematické operácie a zátvorky

     Delenie so zvyškom

     Násobenie spamäti

     Písomné násobenie

     Násobenie na kalkulačke

     Delenie spamäti

     Delenie peňazí

     Algoritmus delenia

     Písomné delenie

     Delenie na kalkulačke

     Porovnávanie podielom

     Projekt: Baktéria Matika

Meranie, obvod a obsah

     Meranie dĺžky úsečky

     Premena jednotiek dĺžky

     Obvod

     Obsah

     Projekt: Športové ihriská

Riešenie aplikačných úloh

     Stĺpcový diagram

     Kruhový diagram

     Pravdepodobnostné pozorovania

     Projekt: Evidenčné čísla motorových vozidiel

Kontakt O nás Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov FAQ

Kontakt

O nás

Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

FAQ