Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Úvod I. stupeň ZŠ 3. ročník Matematika 3, súbor + Kamarátka násobilka

Matematika 3, súbor + Kamarátka násobilka

Matematika 3, súbor + Kamarátka násobilka

Ukážka     TVVP 3. ročník

Ukážka Kamarátka násobilka

 

 

 

Za každých 15 kusov súborov jeden súbor zdarma.

Kód: 0144
 
Dostupnosť: na sklade
Kúpou tohto produktu získate 9 bodov.
10,50 €9,60 €
Do košíka

Popis Matematika 3, súbor + Kamarátka násobilka

Tri pracovné zošity autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero tvoria sériu pre 3. ročník ZŠ spracovaných podľa iŠVP platného od roku 2015. Zošity sú v novej grafickej a ilustračnej úprave, ktorá svojou sviežou farebnosťou a ilustráciami osloví deti. Ich jednoduchá a prehľadná štruktúra súčasne udrží pozornosť pri riešení úloh. Sériu sme doplnili aj našou novinkou - pracovným zošitom Kamarátka násobilka.

Učebnicové strany, ktoré sú súčasťou pracovného zošita minimalizujú počet materiálov, s ktorými žiak na hodine a doma pracuje. Zároveň umožňujú aj prácu mimo predpísaného textu pracovného zošita.

 

Všetky tri pracovné zošity podporujú Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky). Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.

 

Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme od najjednoduchších až po zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Súčasťou textov sú projekty, jedna z najdôležitejších metód práce R.A.U.

 

Pracovné zošity ponúkajú prepojenie na digitálny obsah dostupný na všetkých školách prostredníctvom kódov, ktoré sú priamo v pracovných zošitoch.

 

Obsah 3. ročníka

 

Opakujeme zápis čísla v desiatkovej sústave
Opakujeme porovnávanie a usporiadanie
Opakujeme pripočítanie a odčítanie jednociferného čísla v obore do 100
Opakujeme sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel v obore do 100
Projekt: Magický štvorec
Tabuľky
Dvojciferné čísla
Trojciferné čísla
O troch kopcoch
Porovnávanie trojciferných čísel
Štvorciferné čísla
Usporiadanie a porovnávanie štvorciferných čísel
Zaokrúhľovanie
Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!
Projekt: Naše osobnosti
Hľadanie systému
Projekt: Eurá a centy
Kreslilka
Násobilka v obore do 20
Delilka v obore do 20
Krížom - krážom násobilkou a delilkou v obore do 20
Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!
Projekt: Od každého ku všetkým

Násobilka a delilka tromi
Pravda - nepravda
Násobilka a delilka štyrmi
Milá žiačka, žiačik milý vyskúšaj si svoje sily!
Projekt: Hodiny, minúty a sekundy
Násobilka a delilka piatimi
Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!
Pravda - nepravda
Násobilka a delilka šiestimi
Ako súvisí delenie s násobením
Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily?

Čo sa môže stať?
Násobilka a delilka siedmimi
Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!
Stĺpcový graf
Projekt: Moje stĺpcové grafy
Násobilka a delilka ôsmimi
Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!
Projekt: Blší cirkus
Násobilka a delilka deviatimi
Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!
Koľkokrát
Násobilka a delilka desiatimi
Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!
Kontrola delenia
Krížom - krážom násobením a delením
Riešime slovné úlohy
Krížom - krážom násobením a delením
Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!
Projekt: Delím, delíš, delíme na rovnaké časti
Krížom - krážom školským rokom

 

Opakovanie

Meranie dĺžky úsečky

Projekt: Odhadovanie a meranie malých dĺžok

Porovnávanie dĺžok úsečiek meraním

Rysovanie kružnice

Porovnávanie dĺžok úsečiek rysovaním

Projekt: Meranie v mojom okolí

Rysovanie priamok a úsečiek

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Jednotky dĺžky

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Rysovanie v štvorčekovej sieti

Zväčšovanie, zmenšovanie v štvorčekovej sieti

Projekt: Určovanie bodov v štvorčekovej sieti

Telesá z kociek a ich plány

Ako vidíme stavby

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Krížom - krážom geometriou

 

Kamarátka násobilka

 

Násobenie a delenie v obore do 100 sa môže naučiť každý žiak základnej školy. Predpokladom jeho úspešného zvládnutia je dostatočne bohatá osobná skúsenosť s každým spojom. Potrebuje ich zautomatizovať. Jednoducho povedané – čím viackrát žiak použije niektorý spoj, tým viac rastie pravdepodobnosť, že si ho zapamätá. Preto by mal byť tento pracovný zošit súčasťou matematickej výbavy každého tretiaka. Bez ohľadu na to, aké pracovné zošity používa na hodinách matematiky. Jeho cieľom je poskytnúť žiakom dostatok rôznorodých situácií a úloh, v ktorých majú možnosť postupne zvládnuť spoje násobenia a delenia do 100. Tak, aby sa pre nich stali zautomatizovanou zručnosťou, o ktorú sa môžu oprieť pri zložitejších počtových operáciách vo vyšších ročníkoch.

 

Pracovný zošit  je spracovaný podľa požiadaviek iŠVP.

 

Je rozdelený do desiatich kapitol. Prvých deväť sa venuje postupne spojom násobenia a delenia dvomi, tromi, štyrmi... desiatimi a desiata kapitola ponúka komplexné opakovanie celej násobilky a delilky.

Každá kapitola má rovnakú štruktúru:

-          spoje násobenia,

-          slovné úlohy na násobenie,

-          spoje delenia,

-          slovné úlohy na delenie,

-          testová strana.

Úlohy v pracovnom zošite sú veľmi pestré: stĺpčeky, reťazovky, doplňovačky, hádanky, tajničky, hlavolamy, tabuľky, grafy...

 

Grafické spracovanie je veselé, farebné a hravé, ale na druhej strane presne štruktúrované a prehľadné.

 

Aj tento pracovný zošit podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Je vytvorený tak, aby ho mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berie do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky). Používa jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.

 

Obsah pracovného zošita Kamarátka násobilka


Násobenie a delenie číslom 2
Násobenie a delenie číslom 3
Násobenie a delenie číslom 4
Násobenie a delenie číslom 5
Násobenie a delenie číslom 6

Násobenie a delenie číslom 7

Násobenie a delenie číslom 8

Násobenie a delenie číslom 9

Násobenie a delenie číslom 10

Krížom-krážom násobením a delením

Kontakt O nás Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov FAQ

Kontakt

O nás

Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

FAQ