Úvod E-SHOP Novinky

Novinky

Pre učiteľov a žiakov I. stupňa základnej školy sme pripravili k septembru 2017 dve novinky.

 

 

 

Pracovný zošit Kamarátka násobilka, ktorého cieľom je poskytnúť žiakom dostatok rôznorodých situácií a úloh, v ktorých má možnosť postupne zvládnuť spoje násobenia a delenia do 100. Tak, aby sa preňho stali zautomatizovanou zručnosťou, o ktorú sa môže oprieť pri zložitejších počtových operáciách vo vyšších ročníkoch. Zošit môžete použiť ako v 3. tak aj v 4. ročníku bez ohľadu na to, aké pracovné zošity používate.

 

Pozrite si ukážku

 


 

 

 

 

Pracovný zošit Testovanie 5 je vhodný nielen na prípravu na Testovanie 5, ale aj na komplexnú prípravu na prechod na II. stupeň základnej školy. Pracovný zošit napísala dvojica autorov Zuzana a Peter Bero, ktorí vychádzali z viac ako dvadsaťročných skúseností s tvorbou učebných textov pre základnú školu a z dôkladnej analýzy úloh Testovaní 5. Systematická príprava počas celého školského roka, zopakovanie základných pojmov, faktov a postupov a množstvo úloh vytvára vynikajúce predpoklady pre úspešné zaradenie sa detí na II. stupni ZŠ a následné zvládnutie úloh Testovania 5. Preto by mal byť súčasťou matematickej výbavy každého štvrtáka bez ohľadu na to, aké pracovné zošity používa na vyučovaní. Pracovný zošit je vhodný na systematickú prípravu počas celého štvrtého ročníka.

 

Pozrite si ukážku

 


 

 

 

 

V ponuke pre 5. ročník nájdete novú verziu pracovného zošita s označením PLUS. Toto označenie znamená, že zošit je obsahovo rovnaký ako zošit bez tohto označenia, ale na jeho konci sme pridali 8 čistých strán, ktoré môžu žiaci použiť na svoje osobné poznámky a pomocné výpočty. Výhodou takéhoto zošita je to, že vaši žiaci nemusia nosiť zošit alebo papiere navyše. Znamená to, že v objednávke na budúci školský rok si môžete vybrať, aký typ piatackeho pracovného zošita chcete – s pridanými čistými stranami alebo bez nich.

 


 

 

M5 PZ1 HU

 

Do našej ponuky sme sa rozhodli postupne zaradiť aj pracovné zošity v maďarskom jazyku. Od septembra 2017 si môžete objednať prvý pracovný zošit pre 5. ročník. Ďalšie pracovné zošity budeme postupne dopĺňať.

 


PZ pre G a SŠ


Myslíme aj na stredoškolákov! Od septembra 2017 môžete objednávať prvý zo štyroch pracovných zošitov určených pre gymnáziá a stredné školy.

V tomto pracovnom zošite sú spracované témy:
Čísla a operácie s nimi
Mocniny a odmocniny
Číselné sústavy
Algebrické výrazy
Výroková logika a dôkazy
Rovnice a nerovnice
Planimetria
Množina

Pozrite si ukážku

 


Kontakt O nás Obchodné podmienky FAQ

Kontakt

O nás

Obchodné podmienky

FAQ